"Принципно" бизнес и синдикати са подкрепили марката 60:40, удължена до 31 март догодина

"Принципно" бизнес и синдикати са подкрепили марката 60:40, удължена до 31 март догодина

Социалните партньори (работодатели и синдикати) принципно са подкрепили удължаването срока на действие на мярката 60:40 до 31 март 2021 г. Това е станало на днешното извънредно заседание на тристранката.

Припомняме обаче, премиерът Борисов анонсира по време на едно от последните заседания на Министерски съвет, че въпросната мярка ще бъде удължена до септември 2021-ва.

В разгледаните от Националния съвет за тристранно сътрудничество промени на постановлението, касаещо тази мярка, се казва, че средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда – неплатен отпуск, или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. За да се възползват от мярката, работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.

Размерът на подкрепата от държавата остава 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г. Бизнесът обаче не е съгласен с това, тъй като смята, че е крайно недостатъчно и фирмите не могат да се възползват от него, поради невъзможност да изплащат 40% от дохода и осигуровките върху тях. Затова работодателите искат мярката да се трансформира на 80:0.

НСТС е обсъдил и изменение и допълнение на Постановлението, което предвижда изплащането на компенсация от 24 лева на ден при принудително ползване на неплатен отпуск до 60 дни.

Съгласно предложените изменения от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75% от осигурителния им доход за месец октомври 2020 г. В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации.

Предвижда се мярката да има действие до 31.03.2021 г., като компенсацията ще се изплаща за не повече от 60 дни ползван неплатен отпуск във връзка с наложените заради COVID-19 ограничения за осъществяване на съответната дейност.

Финансовите средства, необходими по мярката са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и редът за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

Социалните партньори единодушно са подкрепили проекта.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"