Как в Пазарджишко 13 души работят на площ от 1 кв. метър

Как в Пазарджишко 13 души работят на площ от 1 кв. метър

Фрапиращи опити за измама на осигурителната система описва НОИ в последния за годината 4 брой на Информационния си бюлетин. Случаите са от ежедневието на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Пазарджик.

В един такъв случай контролните органи установяват, че две дружества на свързани лица са подали уведомления за сключени за съмнително кратки периоди трудови договори с общо 76 лица. При извършените ревизии и снетите от тези лица обяснения, ако всички тези хора, преимуществено записани като продавач-консултанти или общи работници, наистина са работили в посоченото помещение от приблизително 6 квадратни метра и с обособено работно място, на всеки един квадратен метър работна площ биха се падали средно по 13 работници.

Според представляващия осигурителя част от лицата са заети с търговия, но не са представени нито стоки подлежащи на продажба, нито документи за реализирани продажби. В опит да се измъкнат от кашата някои от наетите лица заявяват, че работното им място е било в „къща за гости“, но проверката установява, че сградата за която се твърди, че е с това предназначение, е построена до груб строеж. Други пък обясняват, че са поддържали кафе-автомати, но на посочените от тях адреси не е установена нито една машина.

За установените щети на ДОО на осигурителите са съставени ревизионни актове за начет в размер на 19 973,61 лв. На лицата, подали заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица са постановени разпореждания за отказ. Подадени са сигнали до прокуратурата.

Описва се и схемата „Английска борса”, при която лица, които никога не са напускали страната, подават заявление за отпускане на парични обезщетения за безработица, като посочват и предишна трудова дейност във Великобритания. Точно преди да останат без работа те са работили за кратко време на високи доходи в България. Надеждата им е, че НОИ ще им отпусне обезщетение върху тази заплата, тъй като съгласно европейския Регламент 883/2004, когато се сумира стаж и в друга страна-членка от ЕС, обезщетението се отпуска върху последния доход.

Ситуацията обаче е с подробности позната на служителите на НОИ в цялата страна и е изключително трудно подобно фиктивно назначаване да „мине“. 13 „английски работници” пробват точно това, като представят преносими документи U1 за упражнявана трудова дейност във Великобритания. На част от лицата първоначално са изплатени парични обезщетения за безработица при прилагане разпоредбите на регламента. При последващ контрол на изплатените средства обаче е установено, че тези лица не само не са работили при посочения последен български осигурител, но и че част от тях дори никога през живота си не са излизали от пределите на страната, камо ли да са работили в друга държава-членка на Европейския съюз.

След отказ за потвърждаване на осигурителните номера от чуждата компетентна институция за възстановяване на недобросъвестно получените парични обезщетения от „английските работници” са издадени разпореждания за сумата от 36 224.11 лв. След сигнали до прокуратурата са образувани досъдебни производства.

Служителите на НОИ се сблъскват и с опити за измама чрез ксерокопирани и сканирани документи, представяни за оригинални.

Лице от малко село в област Пазарджик подава заявление за отпускане на наследствена пенсия. Като едно от условията за отпускането й то прилага и уверение, че е студент, издадено от ПУ „Паисий Хилендарски“. При разглеждането на документите се оказва, че представеното „уверение“ всъщност е сканирано цветно копие на документа и не съдържа достатъчно информация относно статута на учащ на лицето. От университета уведомяват НОИ, че приложеното от лицето уверение не е автентично, тъй като не е издадено от инспектора, чието име е посочено в уверението. Освен това факултетният номер на уверението не съответства на специалността, вписана в него, а измамникът е прекъснал обучението си във ВУЗ-а от учебната 2018/2019 г.

Още по-нелеп е случаят с лице, което желае да му бъде преизчислена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст с допълнителен стаж, придобит не след, а преди пенсионирането му. В хода на пенсионното производство е установено, че представеният образец УП-3 от лицето за периода от 20.09.1973 г. до 27.10.1975 г., издаден от голям осигурител на територията на Пазарджик, е ксерокопие на вече попълнен документ. Върху копието на документа са нанесени корекции и видимо си личат пресниманите стари подписи и печат. Проверката показва, че лицето въобще не присъства в разчетно-платежните ведомости за работни заплати и няма данни да е упражнявало трудова дейност при този работодател в посочения период. Човекът си остава с досегашната пенсия.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"