Над 13.4 млрд. лева брутни постъпления в пенсионните фондове за 19 години

Над 13.4 млрд. лева брутни постъпления в пенсионните фондове за 19 години

В края на 2020 г. универсалните пенсионни фондове вече управляват 14.761 млрд. лв. нетни активи. За 19-те години, откакто съществува задължително осигуряване в универсален фонд, в 9-те фонда са събрани брутни постъпления от вноски в размер на 13.442 млрд. лв.

Откакто през 2015 г. е дадено правото на избор на осигуряване само в държавния фонд, хората са прехвърлили 530.636 млн. лв. от средствата във втория стълб в НОИ и сребърния фонд. На наследници и на хора с над 89.99% неработоспособност (които имат право да теглят до 50% от спестяванията си) са изплатени 141.844 млн. лв.

Справката с всички операции в универсалните фондове от създаването им насам е от Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества, предоставена на „Сега“.

С близо 2 млрд. лв. са се увеличи спестяванията в универсалните фондове на българите, родени след 1959 г. Това обхваща 19-годишен период и към края на 2020 г. пенсионните дружества са разпределили по партидите на осигурените лица 1 991 626 000 лв. доход от инвестирането на средствата, което е ограничено от консервативни условия.

В нея се включва и информация за преведените към НОИ и сребърния фонд средства на хората, които са избрали да се осигуряват само в първия стълб, както и за извършените плащания от фондовете към наследници и др.

Зад общия резултат какво получават осигурените от инвестирането на техните спестявания стоят по-добри и по-лоши години, като в 19-годишната история на втория стълб има три години, в които фондовете са на загуба – през 2008, 2011 и 2018 г. Най-тежката криза е през 2018 г., когато от спестяванията са стопени 503.78 млн. лв. През 2011 г. има намаление с 50.8 млн. лв., а през 2008 г. – с 327.65 млн. лв. Най-силните години пък са 2019 и 2017 г., като през 2019 г. в партидите на осигурените са влезли 678.364 млн. лв. допълнително от инвестиции, а през 2017 г. сумата е 529.178 млн. лв.

„Сега“ пише още, че миналата година дружествата са успели да неутрализират последиците от срива на борсите в началото на пандемията, като към края на годината нетните активи се увеличават с 1.549 млрд. лв. при брутни постъпления от вноски от 1.523 млрд. лв. и рекордни плащания за наследници и прехвърлени партиди към сребърния фонд – общо за 163.635 млн. лв.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"