Бизнесът и зелената сделка: дискусия в рамките на софийски форум

Бизнесът и зелената сделка: дискусия в рамките на софийски форум

АИКБ, заедно със Секцията за единен пазар, производство и потребление (INT) и Европейския икономически и социален комитет организират форум по теми, засягащи „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“.

Обща приоритетна цел – подготовката на бизнеса за успешна трансформация към неутралност на климата, събира днес в София Хотел балкан от 13 часа представители на правителството, банковите среди, бизнеса, както и представители на Европарламента.

В свят на непрекъснато нарастваща нестабилност на пазара, по-кратък жизнен цикъл и по-голяма комплексност на продуктите, както и на прекъснати глобални вериги за доставки, компаниите трябва да бъдат подкрепяни, за да станат по-гъвкави и да реагират на новите бизнес тенденции. Необходими са мерки за подобряване на ефективността и ускоряване на иновациите, включително и разработване на нов модел за споделяне, като например споделяне на оборудване или продажба на мощности, коментират организаторите.

Форумът е обусловен и от това, че настоящият свят се характеризира с голяма доза несигурност и бързи промени, които е изключително трудно да се предвидят и управляват качествено

Дискусиите са насочени предимно към микро, малки и средни предприятия от България и региона,, като целите са съсредоточени върху актуални въпроси като възможните пътища за подпомагане на МСП да бъдат добре информирани и подготвени да се възползват от възможностите на прехода към климатична неутралност, съчетавайки го с възможностите, предлагани от цифровизацията и обезпечаването на настоящите геополитически рискове. Също така ще се вземат предвид предизвикателствата, пред които са изправени българските компании, и възможностите, които им се предлагат, ако те успешно се адаптират към климатично неутралния и дигитализиран свят.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"