Брюксел предложи €275 таван за цената на природния газ

Брюксел предложи €275 таван за цената на природния газ

Европейската комисия обяви предложението си за таван на цената на природния газ, изтъквайки, че предлагания механизъм е за коригиране на пазара за защита на предприятията и домакинствата в ЕС от периоди на прекалено високи цени на газа в ЕС.

Инструментът се състои от таван на предпазната цена от 275 евро за TTF дериватите за месец напред. Механизмът за прехвърляне на право на собственост (TTF), който е най-често използваният референтен показател за цената на газа в ЕС, играе ключова роля на европейския пазар на газ на едро.

Механизмът ще се задейства автоматично, когато са изпълнени и двете от следните условия:

  • цената на TTF деривати за месец напред надхвърля €275 две седмици;
  • цените на TTF са с €58 по-високи от референтната цена на LNG за 10 последователни търговски дни в рамките на двете седмици.

Когато тези условия са изпълнени, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) незабавно ще публикува известие за пазарна корекция в Официален вестник на Европейския съюз и ще информира Комисията, Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейската централна банка (ЕЦБ). На следващия ден механизмът за корекция на цената ще влезе в сила и поръчки за TTF деривати за месец напред, надвишаващи тавана на безопасната цена, няма да се приемат. Механизмът може да бъде активиран от 1 януари 2023 г.

Предпазни мерки за гарантиране на сигурността на доставките и стабилността на пазара

Предложеният регламент съдържа и предпазни мерки за избягване на сътресения на енергийните и финансовите пазари. За да не се допускат проблеми със сигурността на доставките, таванът на цените е ограничен само до един фючърсен продукт (продукти TTF за месец напред), така че пазарните оператори все още да могат да отговарят на заявките за търсене и да доставят газ на спот пазара и извън борсата . За да се гарантира, че търсенето на газ няма да се увеличи, предложението изисква държавите-членки да уведомят в рамките на две седмици от активирането на механизма за пазарни корекции какви мерки са предприели за намаляване на потреблението на газ и електроенергия.

След като днешното предложение за механизъм за пазарна корекция бъде прието от Съвета на ЕС, Комисията също така ще предложи да се обяви предупреждение за ЕС съгласно регламента „Пестете газ за безопасна зима“, който беше приет през юли, задействайки задължителни икономии на газ, за да се гарантира намаляване на търсенето.

За да се реагира на евентуални непредвидени отрицателни последици от ценовото ограничение, предложението предвижда механизмът да може да бъде спрян незабавно по всяко време.

Това може да се случи:

  • Автоматично, с деактивиране, когато действието му вече не е оправдано от ситуацията на пазара на природен газ, а именно когато я няма коментираната разлика между цената на TTF и цената на LNG в продължение на 10 последователни дни за търговия.
  • Чрез решение на Комисията за спиране, когато се установят рискове за сигурността на доставките на Съюза, усилията за намаляване на търсенето, потоците газ в рамките на ЕС или финансовата стабилност.

Съществува и възможност Комисията да предотврати задействането на механизма, в случай че съответните органи, включително ЕЦБ, предупредят за реализирането на подобни рискове.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"