Добри данни за промишлеността, леко свиване в строителството

Добри данни за промишлеността, леко свиване в строителството

По предварителни данни през март 2022 г. индексът на промишленото производств  се увеличава с 5.0% в сравнение с февруари 2022 година. На годишна база ръстът е 19.0%, сочат данните на НСИ.

През март 2022 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 18.2%, в добивната промишленост – с 6.5%, и при преработващата промишленост – с 1.6%.

Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде – с 15.9%, производството на тютюневи изделия – с 15.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 13.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 12.5%.

По-значителен спад е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили – с 12.7%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 5.1%.

В същото време през март 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ както от сградното строителство, така и от гражданското/инженерното строителство намалява с 0.4% спрямо от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 1.6% на строителната продукция през март 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"