fbpx

ЕК определи шестте Big Tech „пазачи“ и срока за реформи на дейността им

Европейската комисия определи за първи път шест „пазачи“ (gatekeepers) – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft – съгласно Закона за цифровите пазари (DMA). Определени са общо 22 основни платформени услуги, предоставяни от тях. Сега шестте компании ще разполагат с шест месеца, за да осигурят пълно съответствие със задълженията, произтичащи от DMA за всяка от техните определени основни платформени услуги.

Припомняме, съгласно DMA, който влезе в сила през ноември, компании с повече от 45 милиона активни потребители месечно и пазарна капитализация от 75 милиарда евро се считат за „пазачи“, предоставящи основна услуга на платформата.

Съгласно DMA Европейската комисия може да определи цифровите платформи като „пазачи“, ако те предоставят важен портал между бизнеса и потребителите във връзка с основните услуги на платформата. Обявените днес решения следват 45-дневен процес на преглед, проведен от Комисията след уведомлението от Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft и Samsung за потенциалния им статут на „пазачи“. По-специално, Комисията е установила статут на гейткийпер по отношение на следните специфични основни платформени услуги:

Успоредно с това Комисията започва четири пазарни разследвания, за да оцени допълнително твърденията на Microsoft и Apple, изтъквайки, че въпреки покриването на праговете, някои от техните основни платформени услуги не се квалифицират като портали:

  • Microsoft: Bing, Edge и Microsoft Advertising
  • Apple: iMessage

Съгласно DMA тези разследвания имат за цел да установят дали опровержението, представено от компаниите, е достатъчно обосновано и дали въпросните услуги не трябва да бъдат селекрани като притежаващи портални функции. Разследването трябва да приключи в рамките на максимум 5 месеца.

Освен това Комисията започна пазарно разследване, за да оцени допълнително дали iPadOS на Apple трябва да бъде определена като „пазач“, въпреки че не отговаря на праговете. Съгласно DMA това разследване трябва да приключи в рамките на максимум 12 месеца.

Еврокомисията е стигнала и до заключението, че въпреки че Gmail, Outlook.com и Samsung Internet Browser отговарят на праговете съгласно DMA, за да се квалифицират като gatekeeper, Alphabet, Microsoft и Samsung са предоставили достатъчно обосновани аргументи, показващи, че тези услуги не се квалифицират като портали за съответните основни услуги на платформата. Поради това Комисията реши да не определя Gmail, Outlook.com и интернет браузъра Samsung като основни платформени услуги. От това следва, че Samsung не е определен като „пазач“ по отношение на никоя основна услуга на платформата.

След определянето им, гейткийпърите вече разполагат с шест месеца, за да се съобразят с пълния списък, който определя дейностите съгласно DMA, предлагайки по-голям избор и повече свобода на крайните потребители и бизнес потребителите на услугите на гейткийпърите. Някои от задълженията обаче ще започнат да се прилагат веднага, например задължението да се информира Комисията за всяка планирана концентрация. Определените компании трябва да гарантират и демонстрират ефективно съответствие. За тази цел те имат 6 месеца, за да представят подробен доклад за съответствие, в който очертават как спазват всяко от задълженията на DMA.

Комисията ще наблюдава ефективното изпълнение и спазването на тези задължения. В случай че гейткийпър не спазва задълженията, определени от DMA, Комисията може да наложи глоби до 10% от общия световен оборот на компанията, които могат да достигнат до 20% в случай на повторно нарушение. В случай на системни нарушения Комисията също така има правомощия да приеме допълнителни средства за защита, като например задължаване на „пазача“ да продаде бизнес или части от него или забрана да придобива допълнителни услуги, свързани със системното несъответствие.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"