fbpx

Еврокомисията прие стратегия, подготвяща ЕС за Web 4.0

Европейската комисия прие нова стратегия относно Web 4.0 и виртуалните светове, целяща да насочи следващия технологичен преход и да осигури отворена, сигурна, надеждна, справедлива и приобщаваща цифрова среда за гражданите, предприятията и публичните администрации на ЕС.

Предвид това, че интернет се развива с изключително бързи темпове и след развиващото се в момента трето поколение интернет, Web 3.0, чиито основни характеристики са отвореност, децентрализация и пълно овластяване на потребителите, следващото поколение, Web 4.0, ще позволи интеграция между цифрови и реални обекти и среди и подобрени взаимодействия между хората и машини.

Прогнозата за икономиката на ЕС след 2030 г., публикувана през март, подчертава цифровизацията като един от нейните ключови двигатели и Web 4.0 като основен технологичен преход, който носи безпроблемно взаимосвързан, интелигентен и завладяващ свят. Размерът на глобалния пазар на виртуални светове се очаква да нарасне от 27 милиарда евро през 2022 г. до над 800 милиарда евро до 2030 г.

Виртуалните реалности ще повлияят на начина, по който хората живеят заедно, носейки както възможности, така и рискове, които трябва да бъдат разгледани. Новата стратегия има за цел Web 4.0 и виртуалните светове, отразяващи ценностите и принципите на ЕС, където правата на хората се гарантират и прилагат напълно и където европейският бизнес може да процъфтява.

Стратегията е в съответствие с целите за 2030 г. на политическата програма за цифровото десетилетие и три от нейните ключови стълбове за цифровизация: умения, бизнес и обществени услуги, като се акцентира на следното

  • Овластяване на хората и засилване на уменията за насърчаване на осведомеността, достъп до надеждна информация и изграждане на набор от таланти от специалисти по виртуален свят. До края на 2023 г. Комисията ще популяризира ръководните принципи за виртуалните светове, представени от Гражданския панел; и ще разработи насоки за широката общественост благодарение на „Citizen toolbox“ до първото тримесечие на 2024 г. Тъй като специалистите по виртуални светове са от съществено значение, Комисията ще работи с държавите членки за създаване на набор от таланти и ще подкрепя развитието на умения, в т.ч. за жени и момичета, чрез проекти, финансирани от програма „Цифрова Европа“, и за създатели на цифрово съдържание чрез програма „Творческа Европа“.
  • Бизнес: подкрепа на европейска индустриална екосистема Web 4.0 за увеличаване на високите постижения и справяне с фрагментацията. Понастоящем няма екосистема в ЕС, която да обединява различните участници във веригата на стойността на виртуалните светове и Web 4.0. За да насърчи иновациите, Комисията също така ще подкрепи създатели и медийни компании от ЕС да тестват нови инструменти за създаване, да обединят разработчици и индустриални потребители и да работят с държавите членки за разработване на регулаторни механизми за Web 4.0 и виртуални светове.
  • Правителство: подкрепа на обществения напредък и виртуални обществени услуги за оползотворяване на възможностите, които виртуалните светове могат да предложат. ЕС вече инвестира в големи инициативи, като Destination Earth (DestinE), Local Digital Twins за интелигентни общности или European Digital Twin of the Ocean, за да позволи на изследователите да напреднат в дейността си, а индустриите да разработят прецизни приложения и на публичните органи да информират обществено-политически решения. Комисията лансира два нови публични проекта: „CitiVerse“, градска среда, която може да се използва за градско планиране и управление; и Европейски виртуален човешки двойник, който ще възпроизведе човешкото тяло в подкрепа на клинични решения и персонално лечение.
  • Оформяне на глобални стандарти за отворени и оперативно съвместими виртуални светове и Web 4.0, като се гарантира, че те няма да бъдат доминирани от няколко големи играчи. Комисията ще се ангажира със заинтересованите страни в управлението на интернет по целия свят и ще насърчава стандартите Web 4.0 в съответствие с визията и ценностите на ЕС.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"