"Инженеринг" само за национални обекти, определени от НС за уникални

"Инженеринг" само за национални обекти, определени от НС за уникални

На среща в регионалното министерство е обсъдена процедурата за обществени поръчки, наречена „инженеринг“, която оскъпява строителството и създава условия за корупция.

Участниците са се обединили около следните решения:

1. Процедурата „инженеринг“ да остане само за национални обекти, определени от Народното събрание като уникални.

2. Процедурата „инженеринг“ да отпадне при строителство, финансирано изцяло или частично със средства от държавния или общинските бюджети или от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от дружества, които изцяло или частично са държавна или общинска собственост.

Възложителите ще трябва да провеждат отделни обществени поръчки за проектиране, строителство и строителен надзор. Изключение ще се допуска само за национални обекти, които са определени за уникални от Народното събрание. Инженеринг ще може да се прилага и при малки обекти или в случаи на бедствия и аварии с цел по-бързо преодоляване на последиците от тях.

Ще бъде предложено промените да влязат в Закона за обществените поръчки.

В работната среща са участвали министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и арх. Иван Шишков – заместник-министър, представители на Камарата на архитектите и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"