Кабинетът все пак разреши износа на продукти от руски петрол

Кабинетът все пак разреши износа на продукти от руски петрол

Министерският съвет е приел решение, с което одобрява предоставянето на възможност България да приложи специалната дерогация за внос на руски суров петрол с доставки по море.

Ще се изпълняват договори в периода от 5 декември 2022 г. до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г. или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, изброени от Регламента на Съвета на ЕС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

От съобщението на „Дондуков“ 1 става ясно, че правителството ще разреши износа на някои преработени нефтопродукти въпреки становището на Еврокомисията, че нямаме подобно право. Това се вижда от следния текст на решението:

Също така с решението се забранява продажбата на купувачи, разположени в друга държава членка или в трета държава, на нефтопродукти, произведени от суров нефт, превозван по море с произход Русия или изнесен от Русия с кодове по КН 2710, с изключение на нефтопродукти, посочени в приложението към решението на Министерския съвет, както и в случаите на корабно зареждане. Забраната влиза в сила от 5 март 2023 г.

Въпросното приложение още не е публикувано, но според Mediapool става въпрос за тежки масла, мазут и котелно гориво.

Настоящото правителствено решение отменя решението на кабинета „Петков“ за забрана износа на нефтопродукти, преработени от суров руски петрол.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"