Проверка на БАБХ засече проблемни млечни храни

Проверка на БАБХ засече проблемни млечни храни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила отклонения от изискванията в тринадесет проби от млечни храни, съобщават от агенцията.

Това е станало в рамките на извънпланово пробовземане на млечни продукти от търговска мрежа. За времето от 22 ноември 2022 година са взети 39 проби за лабораторен анализ по физикохимични показатели, за установяване наличието на вложени немлечни мазнини и за определяне на количеството сухо вещество в допустимите граници.

Получени са резултатите от 35 от пробите. В 22 от тях няма установени несъответствия, а в тринадесет от пробите са отчетени отклонения.

В една проба е констатирано влагане на немлечна мазнина. Останалите проби са несъответстващи на нормативната уредба по физикохимични показатели.

За установените несъответствия при направените анализи са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

От БАБХ уточняват, че данните са междинни и проверките продължават.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"