fbpx

КЕВР съгласна с 15% по-евтин газ, обяснява защо парното няма да поевтинее

КЕВР предлага цената на природния газ от 1 юни да бъде в размер на 68,63 лв./MWh, което е около 15% надолу спрямо настоящата цена на суровината. Анализът е изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, изтъкват от комисията.

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 70,3 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за юни един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. юни – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

По думите на изпълнителния директор на Булгаргаз, Деница Златева, спадът на цената за юни се дължи на продължаващия спад на борсовите индекси на международните газови пазари.

От своя страна председателят на КЕВР доц. Иван Иванов отбелязва, че постигнатата висока степен на запълняемост на газовото хранилище в Чирен от 85%, с тенденция да достигне до 95%, дава увереност, че България ще посрещне отоплителния сезон без изненади

Той определя обаче като несъстоятелни коментарите, че при сегашните ниски цени на газа КЕВР трябва да намали цената на топлинната енергия. Пропуска се, по думите му, че решенията за цената на топлинната енергия са с хоризонт една година напред, но същевременно отчитат и ценовите изменения на природния газ през завършващия период 1.07.2022 – 30.06.2023 г. В определени месеци на този период цената на природния газ е надминавала 200 лв/МВч, като през м.септември м.г. е достигнала 353 лв/МВч., при определена средна прогнозна годишна цена от 122 лв./МВч. Това е довело до рязко повишени разходи на топлификационните дружества, които са закупували през годината газ на много по-висока цена, а са фактурирали топлинната енергия за потребителите при определената цена на природния газ от 122 лв/МВч., изтъкма още Иванов.

Окончателно цената на газа ще бъде определена на 1 юни, когато Булгаргаз внесат актуални данни, отчитащи котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 май включително.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"