КЕВР вдигна цената на газа за май с уверението, че следва рязко понижение

КЕВР вдигна цената на газа за май с уверението, че следва рязко понижение

КЕВР увърди цена на природния газ за май в размер на 162,17 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е 14% поскъпване спрямо априлските стойности. Според регулатора основната причина за увеличението е едностранното спиране на доставките от страна на „Газпром“. Това е наложило в изключително кратки срокове общественият доставчик „Булгаргаз“ да предприе действия за осигуряване в пълен обем на заместващи количества от нови доставчици, покриващи изцяло нуждите на българските потребители.

Изтъква се, че поради приключилия отоплителен сезон изменението на цената ще има минимално отражение върху сметките на битовите потребители.

КЕВР отбелязва също така, че за юни актуализираните прогнози на „Булгаргаз“ за цена на газа показват цена около 140 лв./MWh, сравнима с цената за м. април 2022 и значително по-ниска от цената за май.  Основен фактор за това са сключените от „Булгаргаз“ сделки за директни доставки на втечнен природен газ от производители, без посредници, на по-ниски цени от цените на „Газпром“.  Очаква се в началото на следващата седмица, след финализиране на търговските преговори по доставка и транспорт на втечнен газ, „Булгаргаз“ да внесе  официално заявление с предложение за цена за месец юни.

Предложената цена на обществения доставчик е формирана в резултат на сключени множество сделки с търговци на природен газ, при критерий „най-ниски доставни цени“. В ценовия микс за май също е включено и цялото количество по анекса на договора от 2019 с фирмата-доставчик от Азербайджан. По този начин ще бъдат задоволени напълно нуждите на битовите потребители, на топлофикационните дружества и на индустриалните клиенти, както и за количествата природен газ по програмата за освобождаване.

По думите на председателя на КЕВР Станислав Тодоров за първи път България ще бъде 100% енергийно независима по отношение на доставките на природен газ от Русия. „Дори и в тази извънредна ситуация „Булгаргаз“ осигурява необходимите количества за всички потребители  и няма да има ограничаване на консумацията. Това е изключително добра новина, предвид кратките срокове за реакция след едностранното спиране на доставките от „Газпром“, изтъква Тодоров.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"