fbpx

МФ опровергава обвиненията, че е харчено от Сребърния фонд

В своя публикация Министерството на финансите опровергава казаното от лидера на БСП Корнелия Нинова днес в парламента, че в предходните месеци служебният кабинет е харчил за текущи разходи пари от Сребърния фонд.

От ведомството изтъкват, че данните, които обявява в публикацията си, показват, че за нито един период през месеците март и април наличностите на правителството не са по-ниски от законово определения ограничител, което означава, че средства на Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средствата по програми и проекти на Европейския съюз са налични в пълен размер за всеки от посочените периоди. Това означава, че не само наличностите на Сребърния фонд, които за посочените периоди са в размер на малко над 3,7 млрд. лв., са налице в пълен размер, но е спазен и ограничителят по отношение на средствата по програми и проекти на ЕС.

Финансовото министерство заявява, че стриктно спазва законово определените ограничители при управлението на средствата в Единната сметка, съгласно §15 от преходните и заключителни разпоредби на удължителния закон, с който в началото на годината – поради липса на нов бюджет, бе удължено действието на този от 2022 година.

Дават се връзки към данните на Управление „Емисионно“ на БНБ, както и към публикуваните статистически данни за размера на фискалния резерв на интернет страницата на Министерството на финансите.

Приложена е и таблица, с която се представят статистически данни за наличностите на правителството от седмичните баланси на Управление „Емисионно“ на БНБ (задължения към правителството и бюджетни организации от пасива на баланса) и размера на „условно блокираните“ средства съгласно разпоредбата на §15 от ПЗР на удължителния закон (Ограничител по §15 от ПЗР на удължителния закон). В последната колона са показани наличните средства за плащания по сметки в БНБ при приспадане на „условно блокираните“ средства в §15 от ПЗР на удължителния закон.

Припомняме, дебатът тръгна от искането на финансовия министър в новия удължителен закон за бюджета, който в момента се гледа в парламента, да отпадне ограничението за харчене на пари от Сребърния фонд. Това породи притеснения, че теза малко над три милиарда лева ще бъдат похарчени без след това да се възстановят.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"