МВФ ревизира надолу прогнозата за ръст на световната икономика през 2021-ва

МВФ ревизира надолу прогнозата за ръст на световната икономика през 2021-ва

Очаква се световната икономика да нарасне с 5,9 % през 2021 г. и 4,9 % през 2022 г., сочи октомврийската прогноза на Международният валутен фонд. Спрямо прогнозите от юли тази година МВФ ревизира с 0,1 процентни пункта по-ниско очакщванията за ръста през настоящата година.

Преразглеждането надолу отразява понижаване на рейтинга на развитите икономики, отчасти поради неравномерност на предлагането, а за развиващите се страни с ниски доходи – до голяма степен поради влошаването на динамиката на пандемията. Като цяло се очаква заетостта да продължи да забавя възстановяването на производството.

Прогнозата за САЩ е 6% ръст на икономиката през 2021 година, което е с 1% по-ниско в сравнение с юлските данни. В същото време за Еврозоната се очаква 5% ръст, повишение с 0.4 от юлската прогноза.

След 2022 г. се очаква глобалният растеж да бъде умерен до около 3,3 % в средносрочен план. Очаква се производството на напредналите икономики да надхвърли средносрочните прогнози преди пандемията – до голяма степен отразяваща значителна очаквана допълнителна политическа подкрепа в САЩ, която включва мерки за увеличаване на потенциала.

Инфлационните рискове според МВФ се изкривяват нагоре и могат да се реализират, ако предизвиканите от пандемия несъответствия в търсенето и предлагане продължат по-дълго от очакваното (включително ако щетите върху потенциала на предлагането се окажат по-лоши от очакваното), което води до по-устойчив ценови натиск и повишаване на инфлационните очаквания, коментират още анализаторите на фонда.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"