Нови шокови цени на тока, индустрията ни обяви, че изнемогва

Нови шокови цени на тока, индустрията ни обяви, че изнемогва

Българската индустрия не може да издържи още дълго време на този ценови натиск! Това се казва в позиция на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), която е силно притеснена от бързото и значително покачване на цените на електроенергията и природния газ както у нас, така и на европейските пазари.

Отбелязва се, че средната цена за базов товар в сегмента „ден-напред“ за месец август е 218,17 лв./MWh. В сравнение със същия период на миналата година цената на електроенергията на този пазарен сегмент се е увеличила 3 пъти.

Припомня се, че само преди месец на пазара на електроенергия при подобни високи ценови равнища редица структуроопределящи енергоинтензивни предприятия временно преустановиха дейността си, като се изтъква, че все още липсва стабилност на пазара в дългосрочен план.

Нещо повече, сега отново ставаме свидетели на рекордно високи цени, тъй като за днешния ден постигнатата средна цена на пазар „ден-напред“ е в размер на 335,51 лв./MWh.

Ситуацията продължава да се влошава, а индустрията се нуждае от пазарно функционираща и предвидима енергетика, за да не изпадне в колапс, заявяват от БФИЕК.

Посочват се и основните причини за високите стойности – цената на природния газ, която се е увеличила близо 5 пъти през последната една година, заради повишеното търсене след COVID-19 и ниското ниво на запълване на хранилищата в европейски мащаб. Това оказва влияние върху цените на електрическата енергия в Европа, тъй като природният газ се използва все по-често като гориво за производство на електроенергия в хода на „Зеления преход“.

Друг важен фактор, който влияе на формирането на цената на енергията е и нарастването на цените на въглеродните емисии, които през последния месец надвишиха 60 евро/tCO2. В България все още не е въведен механизъм за компенсиране на непреките разходи за емисии в подкрепа на
индустрията, който е широко възприет в множество страни-членки на ЕС.

В този контекст от федерацията настояват за следните мерки:

  • Незабавно организиране на отделни търгове за продажба на електроенергия на енергоинтензивната индустрия чрез формиране на пазар на едро;
  • Въвеждане на механизъм за компенсиране на непреките разходи за емисии въглероден диоксид. Това е позволена помощ от страна на Европейската комисия, като критериите за допустимост са определени в конкретни насоки;
  • Включване на реакция на товара (demand-side response) на потребители, отговарящи на технологичните изисквания, към разпределянето на разполагаем диапазон за вторично регулиране;
  • Облекчаване на всякакви други тежести в крайната стойност на енергията в съответствие с насоките на Европейската комисия.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"