fbpx

Огромен ръст в износа на пенливи вина от ЕС

През 2021 г. износът на пенливо вино от ЕС за страни извън съюза възлиза на 636 милиона литра, което е значително увеличение от 29% в сравнение с 494 милиона литра, изнесени през 2020 г.

Този ръст идва след първата година от пандемията, която значително намали търговията с вино, тъй като много барове и ресторанти бяха изцяло или частично затворени през цялата година, което доведе до 6% спад през 2020 г. в сравнение с 2019 г., сочат данни на Евростат.

Износът, регистриран през 2021 г., е и над нивата, наблюдавани през 2019 г., като данните показват 21% увеличение от 528 милиона литра през 2019 г. (+ 108 милиона литра). Между 2017 г. и 2021 г. износът се е увеличавал със среден годишен темп от 7%.

През 2021 г. трите най-големи категории в износа на пенливо вино извън ЕС са просеко (43%, 273 милиона литра), шампанско (15%, 94 милиона литра) и кава (10%, 65 милиона литра).

Двете водещи дестинации за износ на пенливо вино от ЕС са Съединените щати (31% от общия износ на пенливо вино извън ЕС, 198 милиона литра) и Обединеното кралство (28%, 177 милиона литра).

Междувременно държавите-членки на ЕС са внесли 5,8 милиона литра пенливо вино от страни извън ЕС, което отговаря само на 1% от изнесеното количество.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"