fbpx

Парламентът прие дефиницията за енергийна бедност

Парламентът прие на първо четене ключови поправки з закона за енергетиката, с които се регламентират стъпките за пълна либерализация на електроенергийния пазар и се въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност:

Домакинство в положение на енергийна бедност е домакинство, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година до официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия, и което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди„. Този текст е приет за момента от мнозинството, като предстои второ четне в комисията и окончателното му гласуване в пленарна зала.

Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.

В съответствие с регламента, допускащ спешна намеса на държавите за справяне с високите цени на енергията, законопроектът предвижда, че регулираните цени за бита могат да се определят и под себестойност в период на криза. В тези случаи разходите на крайните снабдители и търговците подлежат на компенсиране.

Тези домакинства, които отговарят на критериите за енергийна бедност, ще бъдат приоритетно третирани при финансиране на проекти за енергийна ефективност.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"