Продоволствените системи в света трайно дестабилизирани

Продоволствените системи в света трайно дестабилизирани

Недохранването, което засяга вече 3 млрд. души в света, може да обхване още 1 млрд. в случай на нова криза, предупреждава Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО).

А дали пандемията не беше само генерална репетиция? За това ФАО бие тревога. Продоволствените системи в света, които бяха тежко засегнати от пандемията, трябва бързо да се подготвят да посрещнат нови удари – засушаването, наводненията, болестите. „Непредвидими събития ще продължат да ги разклащат, ако не предприемем необходимите мерки“, предупреждава организацията в доклада си от 2021 г. за „положението в света с преханата и земеделието“, цитиран в репортаж на Les Echos.

Още преди появата на Ковид-19 светът не беше на правилен път за ликвидирането на глада и недохранването до 2030 г.“, припомня ФАО. Все още 3 млрд. души по света нямат достъп до здравословно хранене. Нещо по-лошо! „Други 1 млрд души ще бъдат изложени на риска да не могат да си позволят здравословна храна, ако нова неочаквана криза съкрати доходите с една трета“, изчисляват изследователските екипи на организацията.

Недохранването обхвана още 160 млн. души

По-голямата част от домакинствата, които са застрашени да преминат в тази група, живеят в т.нар. новоразвиващи се пазари, където те съставляват 15% от населението. В най-бедните страни здравословната храна е недостъпна за 90% от населението. В тези страни хората просто нямат достъп до основни храни, които да им осигурят достатъчно енергия, необходима за съществуването им, обяснява докладът.

Пандемията извади на показ слабостта на нашите продоволствени системи“, обяснява генералният директор на ФАО Ку Донги. Ковид кризата разкри първостепенното значение на транспортирането на стоките. „Ако основните транспортни коридори бъдат разстроени от нова криза, цената на хранителните продукти може да скочи за 845 млн. души“, според оценките на организацията.

През 2020 г. от глада бяха засегнати между 720 и 811 млн. души, т.е. със 161 млн. повече отколкото през 2019 г. (+13%) според оценки от юли. Това „увеличение се дължи в най-голяма степен на пандемията“, обяснява генералният директор на организацията. „Няма съмнение, че пандемията ще оказва влияние върху продоволствената сигурност и изхранването за дълги години напред“, добавя той.

4 млрд. работни места по света

От производството до потреблението, като се мине през обработването и транспорта, продоволствените системи обхващат 11 млрд. т храни годишно и ангажират заетостта на 4 млрд. души по света.

ФАО разработи множество критерии за „устойчивост“, за да подпомогне отделните държави да съхранят своите продоволствени системи и да оценят тяхната уязвимост. Те позволяват да се анализира вътрешното производство на страните, размера на търговския им обмен, транспортните системи, с които разполагат и достъпа на населението до здравословна храна.

Разнообразието е ключов елемент в устойчивостта“, обяснява докладът. Независимо дали става дума за производство, пазари или източници за доставки. ФАО призовава също така да се разширят търговските партньори: „разнообразието увеличава пътищата, които могат да се поемат, за да се смекчат ударите на кризите“. В Бразилия например 60% от приходите от износа се падат само на един търговски партньор. Следователно има много малко поле за маневриране, ако някаква криза удари един от нейните партньори.

***
превод Георги Саулов
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"