С 22% скача линията на бедност в България

С 22% скача линията на бедност в България

504 лв. ще е линията на бедност в България през 2023 г., реши правителството на днешното си редовно заседание. Стойността й ще се повиши с 91 лв. или с 22 % в сравнение с 2022 г. Изтъква се, че това е най-големият ръст на линията на бедност за последните 10 години.

Новото равнище на показателя ще компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо линията на бедност, определена с изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Увеличаването на стойността й ще доведе до повишаване на социалните помощи по Закона за социално подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"