fbpx

Световните резерви от изкопаеми горива съдържат 3 500 млрд. т СО2

Ако всички запаси от нефт, газ и въглища бъдат изцяло добити и използвани, „емисиите, произведени от тях биха били повече от всички досега след индустриалната революция“.

Тази оценка, публикувана в понеделник, предизвиква голяма тревога, пише Capital.fr*. Световните запаси от изкопаеми горива съдържат еквивалента на 3 500 милиарда тона парникови газове. Ако бъдат освободени и използвани, те биха поставили на карта международните цели в областта на климата. Това огромно количество би било изпуснато в атмосферата, ако запасите от нефт, газ и въглища бъдат напълно използвани. То е „повече от всички емисии, произведени след индустриалната революция“ и „над седем пъти повече от въглеродния бюджет, който ни остава за постигане на целта за повишаване на глобалната температура до температурната граница от 1,5°C“, изтъкват авторите.

Това понятие въглероден „бюджет“ се отнася до количеството CO2, което може да бъде емитирано за постигането на амбициозните цели на Парижкото споразумение за климата. Глобалното затопляне след индустриалната революция, осъществена на основата на изкопаемите горива, вече достигна 1,1°C и доведе до поредица от катастрофи.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) предложи миналата година да се откажем от всеки нов проект в петролната и газовата промишленост, с което да се предизвика бърз спад в търсенето и по този начин да се държи глобалното затопляне под контрол. Изследването, което съдържа данни за повече от 50 000 обекта в 89 държави, има за цел да предостави на политическите лидери и гражданското общество информацията, необходима за създаването на условия за постепенния отказ от изкопаемите горива.

САЩ и Русия се посочват като главната опасност

Изследването показва, че Съединените щати и Русия притежават достатъчно запаси от изкопаеми горива, за да взривят целия глобален въглероден бюджет, дори ако всички други страни незабавно спрат производството. То също посочва най-мощния източник на емисии в света: петролното находище Гхавар в Саудитска Арабия.

Изследването ще помогне на правителствата, компаниите и инвеститорите да вземат решения за привеждане на производството си на изкопаеми горива в съответствие с температурната граница от 1,5° и по този начин да се предотврати изчезването на нашите острови“, подчертава Саймън Кофе, министър на външните работи на Тувалу, един от тихоокеанските архипелази, застрашен от покачващите се води на световния океан в резултат на глобалното затопляне. Той изразява надеждата, че „сега разполагаме с инструмент, който може да помогне за ефективното прекратяване на производството на въглища, нефт и газ“.

*Превод Георги Саулов
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"