fbpx

Средната заплата расте с близо 17% за година, ИТ секторът надмина 5-те хил. лева

Средна заплата за първото тримесечие от 5252 лева е регистрирана в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“, към която спада и ИТ секторът, сочат данните на НСИ.

Общо средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2 155 лв., за февруари – 2 139 лв., и за март – 2 300 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата e 2 198 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ – с 16.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.0%.

Спрямо същия период година по-рано СМР расте с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 24.4%, „Операции с недвижими имоти“ – с 21.5% и в „Строителство“ – с 20.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 5 252 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 3 395 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3 035 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 366 лева;
  • „Други дейности“ – 1 528 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 543 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. в обществения, както и в частния сектор, нараства с 16.8%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"