Асоциация „Прозрачност без граници“ се обърна с открито писмо до председателя на парламентарната правна комисия и шефовете на парламентарни групи по повод проектозакона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, който е внесен от Министерски съвет.

Припомняме, този законопроект е в изпълнение на директива на Европарламента и Съвета на ЕС. Тя изисква лицата, които работят за дадена публична или частна организация или са в контакт с такава организация и подадат сигнал за нарушения в нея, да бъдат защитени.

Публикуваме писмото на Transparency International България без редакция:

Винаги сме смятали, че приемането на подобно законодателство ще окаже сериозно влияние върху бизнеса и начина му на функциониране. Макар да подкрепяме създаването на законодателство, което ще позволи свободно да се комуникират нередности и да се преодоляват причините за тяхното настъпване винаги сме изрязвали загриженост за начина, по който това следва да се случи, за да не бъде използвана превратно тази възможност, включително и като се увеличи прекомерно административната тежест върху бизнеса или бъде той подложен на произвол от страна на администрацията.

За съжаление тези опасания са на път да се сбъднат:

  • проектът на закон не посочва с какъв „еталон“ трябва да се сравняват изискваните от бизнеса вътрешни правила за приемане на сигнали. Регулацията е оставена на декларативното ниво на директивата и това дава възможност контролните органи да налагат санкции по свое усмотрение.
  • още по-голяма загриженост буди начина на работа с така наречените „външни сигнали“ или сигналите подавани до институции. Законът предвижда всички сигнали за нередности да се получават и „разследват“ от КПКОНПИ. Трябва да се посочи, че това ще бъдат сигнали в много области и то специфични, в които има изградени контролни органи с отраслова компетентност като: безопасност на храните, защита на потребителите, конкуренцията, финансовата сфера и т.н. Неразбираемо е защо вносителят настоява по получените сигнали по същество, по съдържанието им, да се произнася КПКОПНПИ и не само това – да издава задължителни за адресатите, включително и за бизнеса, предписания за тяхното отстраняване. Не е ясно как и кога ще бъде създадена толкова широка компетентност у комисията във всички отрасли на бизнеса.

Поставя се и въпросът за конкуренция между нея и ресорните контролни органи във всяка една област. Кой и как ще решава споровете за компетентност?

В тази връзка настояваме за следните промени в текста на законопроекта:

1. Контролиращият наличието на правила за вътрешнофирмено приемане на сигнали орган да бъде обвързан от наличието на одитирани и сертифицирани по съответните международни правила стандарти в съответната фирма и да приема в условията на обвързана компетентност (безусловно) за изпълнени изискванията на закона.

2. Възможността на един централизиран административен орган да разследва сигнали за нередности във всички сфери на стопанския живот да отпадне и това да остане прерогатив на съответните ресорни контролни органи.

В заключение от „Прозрачност без граници“ изразяват надеждата си депутатите да вземат предвид гореизложеното и в рамките на правомощията си да допринесете България да има Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, който да функционира в полза на бизнеса, на служителите и на обществото.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"