Продължава сериозният ръст на депозитите на предприятията у нас

Продължава сериозният ръст на депозитите на предприятията у нас

В края на октомври 2022 г. депозитите на предприятията у нас са 39.212 млрд. лв. (25.4% от БВП). В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 23.7% (23.1% годишно повишение през септември 2022 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14.3% на годишна база през октомври 2022 година (15% годишно понижение през септември 2022 г.) и в края на месеца достигат 3.399 млрд. лв. (2.2% от БВП), сочат данни, публикувани от БНБ.

Депозитите на домакинствата са 69.774 млрд. лв. (45.1% от БВП) и се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на 2021 г., което повтаря ръста от септември.

В края на октомври нетните вътрешни активи са 83.480 млрд. лв. Те се увеличават с 12.8% спрямо същия месец на 2021 г. (13.7% годишно повишение през септември 2022 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 83.605 млрд. лв. и нараства спрямо октомври 2021 г. с 12.2% (12.1% годишно увеличение през септември 2022 година).

Кредитите за предприятията у нас нарастват с 10.4% на годишна база през октомври 2022 г. (11.4% годишно повишение през септември 2022 г.) и в края на месеца достигат 40.582 млрд. лв. (26.3% от БВП).

Кредитите за Домакинствата са 32.721 млрд. лв. (21.2% от БВП) в края на октомври 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 15.3% (15.3% годишно повишение през септември 2022 година). В края на октомври 2022 г. жилищните кредити са 16.011 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.9% (18% годишно увеличение през септември 2022 година). Потребителските кредити възлизат на 15.050 млрд. лв. и се увеличават с 13.8% спрямо октомври 2021 г. (13.9% годишно повишение през септември 2022 година).

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.6% на годишна база през октомври (8.6% годишно повишение през септември) и в края на месеца са 446.8 млн. лева.

Нетните чуждестранни активи са 78.720 млрд. лв. в края на отчетния месец при 78.800 млрд. лв. в края на септември 2022. Те нарастват със 7.7% в сравнение с октомври 2021 г. (6.8% годишно повишение през септември 2022 година). През октомври 2022 г. чуждестранните активи се увеличават с 11.8% (10.9% годишен ръст през септември 2022 г.), като достигат 94.898 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 16.178 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 37% (36.6% годишно повишение през септември 2022 година).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"