Запори за 300 млн. лева на фирма на Божков паднаха в съда

Запори за 300 млн. лева на фирма на Божков паднаха в съда

Административният съд – София град е отменил запор за 273 150 550 лева от фирма “Ню геймс” АД, организатор до началото на тази година на моментните лотарийни игри на Васил Божков, пише „Сега“.

Отмененото решение е на НАП от 11 март 2020 година за запори, с които се обезпечава публично вземане за въпросната сума.

На 21 февруари публичен изпълнител наложил обезпечителни мерки заради двата акта за 273 150 550 лв. Бил наложен запор върху банкови сметки, депозити, вещи и пари в трезори, суми на доверително управление в банка. Били запорирани и 16 моторни превозни средства. Това постановление било обжалвано пред НАП и потвърдено от директора на софийския клон на приходната агенция. Точно за това решение се произнася съдия Камелия Серафимова на 9 октомври.

Съдията приема, че при издаването му са нарушени нормите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и затова то трябва да бъде отменено. Според съда директорът на НАП-София механично и без каквито и да било доказателства е оставил жалбата на “Ню геймс” без уважение, без да анализира събраните доказателства и без да изследва както обезпечителната нужда и дали обезпечението й съответства.

За да се премине към запори, трябва да има влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, какъвто няма. Автомобилите пък са запорирани, без дори да бъдат посочени доказателства за собствеността и стойността им.

По друго дело друг съдебен състав отменя и постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на стойност 22,5 млн. лв. То е заради неплатен корпоративен данък на “Ню Геймс”, който данъчните били установили с ревизия.

И в този случай съдът намира, че решението на НАП е немотивирано, защото с него механично и без доказателства е отхвърлена жалбата на дружеството. Датата на издаване на заповедта за възлагане на ревизията почти съвпада с датата на издаване на искането за налагане на обезпечителни мерки, а няма как за толкова кратко време ревизиращите да определят предполагаемия размер на задълженията, както и дали има предпоставки за запори.