НАП подсеща 1000 фирми да кандидатстват повторно за оборотен капитал

НАП подсеща 1000 фирми да кандидатстват повторно за оборотен капитал

НАП съобщи, че ще изпрати повторна покана до 1 000 дружества, които са одобрени и са получили подпомагане от фаза 1 от програмата за оборотен капитал, но не са успели да подадат необходимата информация за участие във фаза 2. Кандидатите ще разполагат със 7 работни дни, в които ще трябва да представят допълнителна информация, с цел определяне размера на подпомагането.

Програмата за подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки беше удължена поради преустановяване на дейността на дружествата за периодите февруари или февруари и март 2021 г., като затворени през февруари останаха ресторантите, а до края март баровете и нощните заведения, както и дейности от някои други бизнеси.
До момента са одобрени над 10 000 заявления за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност близо 99 млн. лв.

Предстои програмата да продължи и с трета фаза за подпомагане на бизнесите с преустановени дейности от 22 март 2021 г., съгласно последните заповеди на министъра на здравеопазването. Конкретните параметри на подпомагането се обсъждат съвместно от НАП и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и ще бъдат оповестени до седмица, информира приходната агенция.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"