Хипермаркети и молове в шокова ситуация, искат отваряне от 12 април

Хипермаркети и молове в шокова ситуация, искат отваряне от 12 април

Хипермаркетите, моловете и „ритейл парк“ да бъдат отворени на 12 април, а не на 1 май. Това призовават от Сдружението за модерна търговия.

Така ще бъде избегнато усложняване на финансовата ситуация за някои компании и ще бъде ограничена задълбочаващата се криза в нехранителния ритейл сектор, предизвикана от затварянето на обектите с площ над 300 кв. м. и на търговските центрове, се казва в позиция на сдружението.

Подчертава се, че наложените ограничения водят до изключително тежки икономически последствия не само за търговците, но и за всички компании, свързани с ритейл сектора – доставчици на стоки, логистични, охранителни и фасилити мениджмънт фирми и т.н. Всички те са поставени в шокова ситуация, тъй като при затваряне, на каквото сме свидетели в момента, разходите на компаниите остават в почти пълния си размер, а в същото време приходите им са редуцирани почти до нула, се изтъква в позицията.

Предупреждава се, че ново удължаване на затварянето на големите нехранителни магазини и на търговските центрове неминуемо ще доведе до верижно влошаване на финансовото състояние на много компании в сектора, до ръст на междуфирмената задлъжнялост и на безработицата, а само в този сегмент от ритейл сектора са заети над 10 000 човека и мерките засягат техните повече от 10 000 домакинства.

За пореден път от сдружението предлагат мерки, с които държавата да подпомогне сектора:

  • Обхватът на мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП“ през НАП, която предвижда подкрепа за затворени малки и средни предприятия в размер на 10% от оборота без ДДС, да бъде разширен и към големите компании.
  • Обхватът на мярка „Подкрепа за средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ също да бъде разширен към големи предприятия.
  • Да се разшири обхватът на програма „Запази ме“ като в нея да могат да бъдат включени и служители на затворени обекти, които към момента нямат право на компенсации по мярката. Това са юристи, финансисти, служители за дистанционно обслужване на клиенти, охрана, поддръжка и така нататък.
  • Редуциране на данък сгради и такса смет за периода на затваряне на обектите;
  • Замразяване на данъчните плащания за периода на затваряне на обектите;
  • Освобождаване на засегнатите компании от данък печалба за 2021 година.

В заключение се подчертава, че затварянето на големите магазини за нехранителни стоки и на търговските центрове е неефективна мярка от икономическа и от здравна гледна точка.

Още веднъж се обръща внимание, че възстановяването на дейността на големите магазини ще има положителен здравен ефект, тъй като в тях е възможно да бъде осигурена необходимата дистанция между пазаруващите и пропускателен режим.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"