fbpx

Защо вдигате цените: омбудсманът пита мобилните оператори

Националният омбудсман Диана Ковачева е сезирала председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев и изпълнителните директори на „Йеттел България“ ЕАД Джейсън Конг и на БТК ЕАД („Виваком България“ ЕАД) Николай Андреев заради общественото недоволство и множеството жалби от граждани, които търсят съдействие срещу предстоящо индексиране на цените на мобилните услуги от двата оператора.

Според Ковачева точно поради високата инфлация и намалената покупателната способност на хората обявеното повишаване на цените на услугите е неприемливо, като при „Йеттел България“ ЕАД то е с 15,4%, съгласно средногодишния индекс на Националния статистически институт (НСИ), а при „Виваком България“ ЕАД с до 2 лв. за услуга.

В писмо до председателя на КЗП омбудсманът иска проверка дали посочените мобилни оператори упражняват нелоялна търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите.

В тези времена на тежка финансова криза, нестабилност в политическата обстановка в страната и напрежението у всички граждани на България, не е нужно да се поставят под допълнителен стрес потребителите на телекомуникационните услуги“, пише омбудсманът в писмото си до Виваком.

В писмото до Йеттел се задава същия въпрос както и при предходното увеличение – по какъв начин нарастващата инфлация влияе на цените на телекомуникационните услуги?

Тъй като от Йеттел (Теленор) са информирали омбудсмана, че това бизнес решение е взето поради значителното нарастване на оперативните разходи, предизвикано от покачване на цените на електроенергията, горивата и др., Ковачева отбелязва, че през цялата 2022 г., както и за 2023 г. небитовите крайни клиенти на електроенергия, каквито са мобилните оператори, получават месечни компенсации от държавата за цените на тока. “Що се отнася до цените на горивата, в последните месеци се наблюдава тенденция в посока на намаляване“, изтъква Диана Ковачева.

Тя е категорична, че повишаването на цените на услугите на „Йеттел България“ ЕАД с 15,3% в момента е недопустимо, още повече че разходите на дружеството не са ценообразуващи и допълва, че това ще се отрази на събираемостта на задълженията му.

В заключение омбудсманът Диана Ковачева настоява ръководствата и на двата оператора да преразгледат решенията си и да не прилагат индексирането на цените на мобилните услуги, които предоставят.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"