fbpx
Новини Позиция 2

ЕК поиска България да спре енергийните помощи, размаха пръст и за дефицита

България е приела няколко мерки за подкрепа, за да смекчи въздействието на инфлацията върху цените на енергията за домакинствата и бизнеса. Повечето мерки обаче са неефективни,...

Новини

ЕС отчита трудности при постигане на целите си в областта на климата

През последните пет години ЕС е постигнал значителен напредък към осигуряване на достоен труд и икономически растеж (ЦУР 8), намаляване на бедността (ЦУР 1) и подобряване...