fbpx
Е-зона Новини

Пет страни от ЕС в топ 10 на държавите в света с най-голям мобилен трафик на данни

Изданието Visual Capitalist обобщава данните за 10-те страни в света с най-голямо използване на мобилни данни, позовавайки се на информация от доклад на Световната банка за...

Новини

ЕК започва да събира информация за търсенето и предлагането на водород

Европейската комисия стартира работа по пилотен механизъм като допълнителни стъпки в подкрепа на развитието на европейския пазар на водород. Механизмът е създаден в рамките на наскоро...

Новини Позиция 1

Огромен ръст на енергията от ВЕИ, „изял“ 20% от дела на изкопаемите горива в микса на ЕС

Производството на вятърна и слънчева енергия в Европейския съюз се е увеличило с 46% от 2019 г. – когато започна мандатът на настоящата Европейска комисия –...

Гласове и мнения Новини Позиция 3

Да отворим мините, за да спасим климата?

Проектът за откриване на първата литиева мина в Алие и напрежението, което това породи по време на публичните дебати, са емблематични за противоречията на енергийния и...