Българските изобретения от 66-та

Българските изобретения от 66-та

Още в първите си броеве през 1966 година в-к „Икономически живот“ създава редовна рубрика „Наше българско“, в която информира за патенти на родни изобретатели, които мигновено се внедряват в производството.

Така, от брой 3 разбираме за новия двоен камгарен дарак „Стема“, модел КД-3, предназначен за развлачване на вълна от камгарни прежди. Той е минал успешно изпитанията и машиностроителният завод „Победа“ – Сливен е започнал серийно производство. Първите 30 дараци са изнесени за СССР.

В същото време, за решаване на голям проблем на консервната ни промишленост, специалисти от Научноизследователския институт по консервна промишленост са изобретили апарат за замразяване на плодове и зеленчуци с различна големина чрез флуидизиране.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"