Внимание! Важно за МФ - как се е осъществявал финансов контрол през 1970-та

Внимание! Важно за МФ - как се е осъществявал финансов контрол през 1970-та

В желанието си да помогнем на настоящи и бъдещи министри на финансите у нас, ще предложим ноу хау от административния опит на финансовото ни ведомство през 1970 година. В своя публикация от въпросната година, в-к „Икономически живот“ помества „Структура на централния държавен финансов контрол при министерството на финансите и на ведомствения финансов контрол“.

Смятаме, че това е много важно, предвид мотивите, с които бе отстранен досегашният финансов министър Вл. Горанов.

След близо половин година размисъл премиерът установи, че Горанов не е осъществил достатъчен контрол в Комисията по хазарта, ощетила хазната със 700 млн. лева.

Затова настоящата структура би свършила много полезна работа във финансовото ни ведомство. Още повече, че е ясна, разбираема, пригледно сведена до вниманието на всички, които се интересуват от материята.