Текстът е част от анализа, публикуван в Euractiv.bg

Геотермалната енергия може да помогне на Централна и Източна Европа да се откажат от въглищата и газа, но се нуждае от по-бързо усвояване и правителствена подкрепа, за постигане на целите за възобновяема енергия.

Геотермална енергия е екологично чиста и постоянна. Ресурсите й се простират от плиткия подпочвен слой до горещите води и горещите скали, намиращи се на няколко километра под земната повърхност и даже още по-дълбоко, до изключително високите температури на разтопените скали.

Страни като Унгария, Словакия, Австрия, Румъния и Хърватия са над Панонския басейн, който има огромен потенциал за геотермална енергия и е с над 10 градуса на километър по-горещ от средния за Европа. Това е отлично място за геотермално разгръщане.

Освен това, системите за централно отопление, наследени от съветско време, предполагат че голяма част от инфраструктурата, необходима за геотермално отопление, вече съществува.

Но според защитниците на идеята геотермалната енергия може да ускори постепенното премахване на въглищата и да съкрати посредничеството на природния газ.

“Ако възнамеряваме да изпълним климатичните цели, трябва да започнем да работим върху по-голям брой геотермални проекти възможно най-скоро, за да не е необходимо преминаване към природен газ“, казва Игор Кочис, съосновател и главен изпълнителен директор на словенската геотермална GA Drilling.

Мащабната геотермална енергия отдавна е ограничена до вулканични райони, където топлината може лесно да бъде уловена и превърната в електричество. Но напредъкът в дълбоките сондажни техники отварят нови хоризонти за технологията, предлагайки перспективата за добро усвояване.

Въпреки това относителната лекота на достъп до естествени топлинни източници в Панонския басейн означава, че регионът е идеално разположен за добив на геотермална енергия.

Според Игор Кочис скоростта, с която геотермалната енергия може да замести изкопаемите горива в региона зависи от това, колко бързо технологията може да бъде тествана и внедрена. За целта той призовава за увеличаване на пилотните проекти през следващите години, така че от 2030 г. да могат да бъдат изградени мащабни централи, които след това да могат да се превърнат в заместител на въглищата.

В Унгария, която има най-голям потенциал за геотермална енергия в Централна и Източна Европа, по-голямата част от централното отопление в момента се захранва с изкопаеми газове, като геотермалната енергия осигурява само 4%.

В Унгария в момента има 23 геотермални централи с инсталирана мощност от 223,36 MW. Те включват градско отопление с термална вода, топлофикация и бинарна електроцентрала.

Както Хърватия, така и Австрия също имат голям потенциал за развитие на геотермална енергия, особено на границата с Унгария. Хърватия издаде четири лиценза за проучвания през лятото на 2020 г., докато Австрия използва геотермална енергия от края на 70-те години и сега има капацитет от 95,1 MW за електричество и около 1000 MW за термопомпи.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"