Получаването на изравнителните сметки за топлоенергия от столичната Топлофикация е в разгара си. След като през глава Топлофикация трябваше да приспадне сумите на своите потребители във връзка с парите, които Булгаргаз й върна – следствие на намаляването на цената на газта, последва истински калабалък – естествено със съдействието на Комисията за енергийно и водно регулиране. Имаше решение за приспадане, но за да е гадно на потребителите, Топлофикация го оспори и две седмици по-късно КЕВР прие оспорването, вследствие на което цената на топлоенергията за периода 01.06.2019-31.03.2020г. отново бе променена. Естествено в посока нагоре, което логично бе в ущърб на потребителите. Самата цена бе променена от 100.872 лв./MWh с ДДС на 102.084 лв./MWh с ДДС, от което следва, че софиянци ще получат още по-малко намаление на сметките си

Тъй като това се случи в края на юни, получилото се объркване продължава с пълна сила. В действителност, на топлинните счетоводители, известни като фирми за дялово разпределение /ФДР/, се падна отговорността и тежестта да понесат последствията на цялото това забавяне в установяване на крайната цена, тъй като те са тези, които съставят изравнителните фактури. В същото време те трябваше да се съобразят и с последните промени в Наредбата на Топлофикация, която съкращаваше както срока за проверка на уредите и водомерите (10 юли 2020г.), така и срока за рекламации и възможност за промяна на изравнителните фактури (31 август 2020г.).

И неразбориите започнаха

Преди седмица Топлофикация София се похвали, че по данни на топлинните счетоводители хората вече са получили изравнителните си фактури. Уви, това не е вярно. Повече от половината потребители в София все още не са ги получили (лично при мен уредите бяха отчетени преди 7 дни).

Голяма част от онези пък потребители, които са ги получили, се оказва, че ще получат още една изравнителна фактура, тъй като в изравнителната сметка е направено само разпределението, без да бъде отразено намалението от приспадането на цената на газта. ФДР са отбелязали, че фактурите са само информативни, но какво от това. Това не са крайни стойности, които да показват на потребителите дали им дължат или те трябва да доплащат.

Съществува естествено и малка част потребители, които са получили изравнителните си фактури с включено приспадане в цената за периода 01.06.2019-31.03.2020г., но само като крайна стойност. Те пък се оплакват, че в изравнителните им фактури не присъства приспадането на отделен ред за горепосочения период, както гласят последните промени в Закона за енергетиката, за разликата в цените по действителни количества топлинна енергия за периода от 1 юли 2019г до 31 март 2020г.

На всичкото отгоре почти във всяка етажна собственост има по двама (и повече) потребители, неосигурили достъп и заради тях текущите фактури са неокончателни и ще бъдат такива до крайния срок, който според новите промени е 31 август.

Странното е, че след толкова години голяма част от хората все още не разбират своите фактури, независимо от това при коя Фирма за дялово разпределение са. За това ще опитам да дам пример, според който всеки един ще може сам да направи основните си изчисления и да види каква ще бъде неговата фактура след изравняването за сезона 2019-2020г.

Всички ние сме получавали фактури през сезона, в които ни е начислявана прогнозна енергия и която енергия сме плащали. Това е така наречената “фактурирана енергия” от изравнителните сметки. В края на сезона данните от сбора на тези енергии се обобщават и разпределят според ценовите периоди /Таблица 1/.

След края на отчетния период идва топлинния счетоводител, отчита уредите за разпределение на топлинна енергия и водомерите и ни подготвя същите данни, които се наричат действителни, или начислени /Таблица 2 /

Обща сума Разликата /Таблица: 3 / (действителна-фактурирана топлоенергия ) показва дали от изравняването ще ни връщат пари (отрицателна стойност) или ще доплащаме (положителна стойност). Това е основното, което го интересува всеки потребител.

За периода 2019-2020г. това не е окончателната сума. Според последните промени в Закона за енергетиката, на отделен ред трябва да се покаже, какво ще бъде намалението в сметките след намаляване на цената. В случая периодът, обхващащ намалението на цената е един, а именно 01.07.2019г. – 31.03.2020г.

В Таблица 4 е показана общата сума за приспадане следствие на намалението на цената.

Крайният резултат: Сборът от “общите суми” на Таблица 3 и Таблица 4 показва дали ще ни връщат пари или ще доплащаме за отоплителния сезон 2019/2020г. Ако той е положителен – доплащаме. Ако той е отрицателен – ще ни връщат съответната сума.

Независимо кой е топлинния счетоводител, количествата енергии за отделните периоди могат да бъдат открити лесно в крайните изравнителни фактури.

Ако някой желае да разбере какви трябва да са стойностите в изравнителната му фактура, може да използва прикачения файл.

В цялата суматоха хората почти забравиха, че Топлофикация с фанфари си изпроси невиждано увеличение на цената на топлоенергията за година напред. Фирмите за дялово разпределение също вдигнаха таксите си за обслужване.

Но,….тихомълком…