България на иновативното дъно в ЕС

България на иновативното дъно в ЕС

Европейската комисия публикува Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2022 г., в който се посочва, че резултатите на ЕС в областта на иновациите са се повишили с над 10 % от 2015 г. насам. В сравнение с 2021 г. резултатите в областта на иновациите през 2022 г. са се подобрили в 19 държави членки и са се влошили в осем.

Особено смущаващи са констатациите за България, като според доклада страната ни е „нов иноватор“ с представяне на 45,2% от средното за ЕС.

Производителността ни е под средната за Нововъзникващи иноватори (50,0%), като през 2021 спрямо 2015 година нараства едва с 1,6% пункта – скорост, по-ниска от тази на ЕС (9,9%) и в заключение – разликата в резултатите на България спрямо ЕС става все по-голяма.

Въз основа на показателите си държавите членки се разделят на четири групи: Водещи новатори (резултатите са над 125 % от средната стойност за ЕС), силни новатори (между 100 % и 125 % от средната стойност за ЕС), умерени новатори (между 70 % и 100 % от средната стойност за ЕС) и проправящи пътя си новатори (под 70 % от средната стойност за ЕС).

Швеция продължава да е с най-добри резултати в ЕС. Други водещи новатори са Белгия, Дания, Нидерландия и Финландия.

В сравнение с миналогодишното издание три държави са променили мястото си в групите. Нидерландия стана водещ новатор, Кипър — силен новатор, а Естония — умерен новатор.

По-конкретно:

  • Германия, Ирландия, Франция, Кипър, Люксембург и Австрия са силни новатори с резултати над средната стойност за ЕС.
  • Чехия, Естония, Гърция, Испания, Италия, Литва, Малта, Португалия и Словения са умерени новатори.
  • България, Хърватия, Латвия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия са проправящи пътя си новатори.

По разглежданите в доклада показатели – Човешки ресурси, Атрактивни изследователски системи, Дигитализация, Финанси и подкрепа, Фирмени инвестиции, Използване на информационни технологии, Новатори, Връзки, Интелектуален потенциал, Въздействия върху заетостта, Въздействия върху продажбите, Екологична устойчивост – България е или на последно място (Атрактивни изследователски системи и Дигитализация), или на предпоследно място. Единствено при интелектуалния потенциал изпреварваме 9 страни, а при екологична устойчивост – пет.

В сравнение със средната стойност за ЕС конкурентите в световен мащаб като Австралия, Канада, Република Корея и Съединените щати продължават да имат предимство пред ЕС. Въпреки това ЕС е преодолял изоставането си в резултатите спрямо тези държави и се нарежда преди Япония от 2021 г. насам.

Продължава да съществува разделение по отношение на иновациите в ЕС. Налице е тенденция за географска концентрация на определените въз основа на резултатите групи, като водещите и повечето силни новатори са разположени в Северна и Западна Европа, а по-голямата част от умерените и проправящите пътя си новатори са в Южна и Източна Европа. Като част от новата европейска програма за иновации, приета през юли 2022 г., Комисията ще се съсредоточи върху преодоляването на разделението в областта на иновациите в ЕС и позиционирането на Европа като водещ участник в световната иновационна среда.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"