България с най-евтиния алкохол и ресторанти в ЕС

България с най-евтиния алкохол и ресторанти в ЕС

През 2021 г. равнищата на цени за потребителски стоки и услуги се различават значително в 27-те държави – членки на ЕС. Дания и Ирландия (по 140% от средното за ЕС) имат най-високо равнище на цените, следвани от Люксембург (132%), Швеция (128%) и Финландия (126%). Най-ниско е равнището на цените в Полша (60%), България и Румъния (по 56%), сочат данни на Евростат, обобщени от НСИ.

През 2021 г. равнищата на цените в група „Ресторанти и хотели“ са повече от три пъти по-високи в „най-скъпата“ държава спрямо „най-евтината“. Равнищата на цените варират от 46% от средното за ЕС в България, следвана от Румъния (54%) и Унгария (62%) до 155% от средното за ЕС в Дания, следвана от Швеция (137%) и Финландия (133%).

На второ място по разлика в ценовите равнища е групата „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“. Най-ниски нива на цените са регистрирани в България (64% от средното за ЕС), следвана от Полша (72%) и Унгария (79%). Най-високи нива на цените са наблюдавани в Ирландия (205% от средното за ЕС), следвана от Финландия (173%), Швеция (136%), Дания и Франция (по 134%). Трябва да се отбележи, че големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

Равнищата на цените за група „Храни и безалкохолни напитки“ са най-ниски в Румъния (69% от средното за ЕС) и Полша (72%), а най-високи са в Люксембург (125% от средното за ЕС), Дания (120%) и Ирландия (119%).

Облеклата“ са друга група от продукти, показваща по-малки различия в цените между държавите от ЕС, като варират от 76% от средното за ЕС в България до 134% в Дания.

В групата на „Транспортните превозни средства за лично ползване“ разликите между страните също са малки, от 81% в Полша до 138% в Дания от средното за ЕС ниво. „Потребителската електроника“ е група от продукти, в която цените се различават най-малко между държавите в ЕС и варират от 88% от средното равнище за ЕС в Полша до 113% в Нидерландия.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"