България трета в ЕС по рециклиране на пластмасови опаковки

България трета в ЕС по рециклиране на пластмасови опаковки

България е на трето място в ЕС по рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки. При среден процент за ЕС 41,5%, страната ни рециклира 59,2 на сто от пластмасовите си отпадъци през 2018 година, по данни на Евростат.

Първа е Литва (69,3%), пред Словения (60,4%, данните са за 2017 г.).

В другия край на таблицата, с по-малко от една трета рециклирани отпадъци от пластмасова опаковка са Малта (19,2%, данни за 2017 г.), Франция (26,9%), Унгария (30,0%), Ирландия (31,0%), Финландия (31,1%), Дания (31,5 %), Австрия (31,9%) и Люксембург (32,3%).

През 2018 г. на човек в ЕС се падат 174 кг. генерирани отпадъци от опаковки, като варират от 67,8 кг на жител на Хърватия и 227,5 кг на германец

От Евростат съобщават също така, че от 2008 до 2018 г. хартията и картонът са основният отпадъчен материал за опаковки в ЕС (31,8 милиона тона през 2018 г.), следвани от пластмасата и стъклото (14,8 милиона тона за пластмаса и 14,5 милиона тона за стъклени отпадъци през 2018 г.).