Кабинетът вдигна заплатата на шефа на НАП

Кабинетът вдигна заплатата на шефа на НАП

Правителството увеличи основната месечна заплата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Галя Димитрова, считано от 01.01.2021 г.

Обяснява се, че увеличението е свързано с повишаването на разходите за персонал в бюджетните организации за 2021 г. Отчетен е и водещият принос на Димитрова за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2020 г., свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията и предоставяните електронни услуги.

Взет е предвид и фактът, че с промените в Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите са възложени допълнителни правомощия и отговорности по прилагането на закона, свързани с осъществяване на държавен надзор в областта на хазарта и свързаните с хазарт дейности.

По информация на “Сега” заплатата на Димитрова е индексирана с 550 лева и става 6050 лева. Изданието уточнява, че данъчен номер едно взима и сериозни бонуси, видно от имуществените й декларации.