Тристранката запазва състава си за още 4 години

Тристранката запазва състава си за още 4 години

Пет работодателски организации са признати от правителството за представителни на национално равнище за срок от 4 години.

Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ са признати за национално представителни организации на работниците и служителите за срок от 4 години.

Тези седем организации ще останат и членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

В същото време Българска работодателска асоциация иновативни технологии не беше призната за представителна организация на работодателите на национално равнище, поради това че не отговаря на изискванията, регламентирани в  Кодекса на труда. Припомняме, ИЖ подробно писа са несъответствията при подадените документи и данни от БРАИТ.