България втора по ръст на промишленото производство в ЕС

България втора по ръст на промишленото производство в ЕС

България е на второ място в ЕС по ръст на промишленото производство за март – и спрямо предходния февруари, и на годишна база, сочат данни на Евростат.

През март сезонно изгладеното промишлено производство спада с 1,8% в еврозоната и с 1,2% в ЕС в сравнение с февруари 2022 г.

На годишна база през март промишленото производство намалява с 0,8% в еврозоната и се увеличава с 0,7% в ЕС.

Сред държавите-членки, за които са налични данни, най-голям месечен спад е регистриран в Словакия (-5,3%), Германия (-5,0%) и Люксембург (-3,9%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Литва (+11,3%), Естония (+5,1%), България и Гърция (и двете +5,0%).

Спрямо година по-рано, в ЕС производството на дълготрайни потребителски стоки нараства с 6,6% на нетрайни потребителски стоки с 4,9%, енергия с 2,7% и междинни стоки с 0,9%, докато производството на средства за производство намаля с 2,5%.

Сред държавите-членки, за които са налични данни, най-голям годишен спад е регистриран в Словакия (-7,3%), Ирландия (-5,5%) и Германия (-4,1%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Литва (+25,9%), България (+19,1%) и Полша (+17,4%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"