Българите отделят все по-малко пари за алкохол

Българите отделят все по-малко пари за алкохол

Българските домакинства отделят 1,6% от общите си разходи за алкохолни напитки, сочи поредното изследване на Евростат за 2019 година. По този показател страната ни е на средното за ЕС ниво.

Проучването показва, че България е сред държавите в ЕС с най-голям спад в разходите за алкохол през последните десет години.

Между 2009 и 2019 г. делът на общите разходи на домакинствата за алкохол е намалял в 13 държави-членки на ЕС. Най-големият спад е регистриран в Литва (от 5,5% от общите разходи на домакинствата през 2009 г. до 3,7% през 2019 г., -1,8 процентни пункта (п.п.)), следвани от Латвия (-1,5 п.п.), България (-1,3 п.п.) и Естония ( -1,1 пп).

Иначе през 2019 г. домакинствата в ЕС са похарчили 117 милиарда евро (еквивалентно на 0,8% от БВП на ЕС) за „алкохолни напитки“. Това представлява 1,6% от общите им разходни разходи. От Евростат изрично отбелязват, че това не включва алкохолни напитки, заплащани в ресторанти и хотели.

Сред държавите-членки на ЕС делът на общите разходи за потребление, изразходвани за алкохолни напитки, е най-висок в три балтийски държави: Латвия (4,8%), Естония (4,7%) и Литва (3,7%). За разлика от това, тази стойност е под 1% в Гърция и Италия (по 0,9%).

Както стана ясно, Литва е държавата най-голямо намаление на разходите за алкохол, а Румъния най-голямо увеличение (от 2,1% от общите разходи на домакинствата през 2009 г. до 2,6% през 2019 г., +0,5 п.п.). Следва я Португалия (от 1,1% от общите разходи на домакинствата през 2009 г. до 1,4% през 2019 г., +0,3 пп).

В шест държави-членки на ЕС – Дания, Германия, Франция, Италия, Холандия и Словения – този дял остава стабилен.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"