ЕК обяви безпрецедентен спад на парниковите емисии през ковидната 2020-та

ЕК обяви безпрецедентен спад на парниковите емисии през ковидната 2020-та

Емисиите на парникови газове в ЕС през 2020 г. са намалели с почти 10% в сравнение с предходната година. Това е безпрецедентен спад на емисиите поради пандемията COVID-19, което е довело до общо намаление на емисиите с 31% в сравнение с 1990 г., сочи приетият от ЕК Докладът за напредъка на действията за климата на ЕС.

Показателите означават, че ЕС е надхвърлил значително целта си съгласно Протокола от Киото на UNFCCC за намаляване на емисиите с 20% до 2020 г. в сравнение с 1990 г. Данните за тази година са очевидно уникални поради забавянето на световната икономика и по-добър анализ на дългосрочната траектория ще бъде възможен през следващата година.

В сравнение с 2019 г. емисиите в секторите, обхванати от Системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ), са спаднали рязко през 2020 г. с 11,4% от производството на електроенергия и по-голямата част от промишленото производство и с 63,5% от авиацията. Емисиите като тези от промишлеността, транспорта, сградите, селското стопанство и отпадъците, които не са включени в СТЕ, са намалели с 6%. След въвеждането на СТЕ на ЕС през 2005 г., емисиите са намалени с около 43%, надвишавайки приноса от 21 %, определен в законодателството на ЕС за СТЕ.

В секторите, които понастоящем не са обхванати от СТЕ на ЕС, емисиите са били с 16% по-ниски в сравнение с 2005 г., надхвърляйки целта, определена от Решението за споделяне на усилията.

Въпреки това, отбелязват от ЕК, емисиите от транспорта и селското стопанство няма вероятност да намалеят значително без допълнителни мерки, тъй като те остават до голяма степен непроменени от 2005 г., с изключение на спада на емисиите от транспорта през 2020 г. поради пандемията COVID-19.

Според Доклада за качеството на горивата са необходими допълнителни действия, за да се постигне целта за намаляване на интензивността на парниковите газове (ПГ) на транспортните горива с минимум 6% до 2020 г. в сравнение с 2010 г.

Докладът констатира, че средният интензитет на парникови газове на горивата през 2019 г. е намалял с 4,3% в сравнение с 2010 г. Постигнатият напредък на годишна база в сравнение с 2018 г. е ограничен до намаление от 0,6 процентни пункта. Напредъкът варира значително в различните държави-членки и почти всички трябва да действат бързо, за да постигнат целта за 2020 г.

Докладът за въглеродния пазар показва, че СТЕ на ЕС остава стабилна, издържайки на икономическия спад, причинен от пандемията. След първоначален спад цените на въглеродните емисии се повишиха и съответствието в цикъла 2020 остава постоянно високо.

От 2018 г. цената на квотите на СТЕ на ЕС се е увеличила, което води до покачване на приходите от търгове от 3,2 милиарда евро през 2013 г. на 14,4 милиарда евро през 2020 г., като всички те отиват за държавите-членки. През 2020 г. 76% от тези приходи са били използвани или планирани да бъдат използвани за климатични и енергийни цели.

От ЕК отбелязват, че ще са необходими по-големи усилия за постигане на целта за 2030 г. за намаляване на нетните емисии с поне 55% и постигане на неутралност на климата до 2050 г. Припомня се, че и двете цели вече са правно обвързващи, съгласно Европейския закон за климата.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"