България сред страните в ЕС с най-голям ръст на цените на горивата

България сред страните в ЕС с най-голям ръст на цените на горивата

През последните две десетилетия цените на горивата и смазочните материали за личния транспорт в ЕС са изключително колебливи, като годишните темпове на инфлация варират от -20% до +20%.

Тази нестабилност напоследък става много ясно изразена, като годишният темп на промяна се покачва от ниските -20% през май 2020 г. до +23% през септември 2021 г., сочат данните на Евростат.

Последната волатилност от подобна величина е регистрирана преди десетилетие, като годишният темп на промяна се изкачва от -19% през юли 2009 г. до връх от +20% през март 2010 г.

През септември 2021 г. Люксембург регистрира най-висок годишен темп на промяна сред страните от ЕС (+31%). Тя е плътно следвана от Румъния (+29%) и Словения (+29%). България също е сред страните с най-резки колебания (28.2%).

От друга страна, най-ниските годишни темпове на инфлация са регистрирани в Ирландия (+15%), Италия, Финландия и Гърция (всички +18%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"