Франция: газ, ток, горива, данъци, акцизи...

Франция: газ, ток, горива, данъци, акцизи...

Газ, електричество, горива… Цените на енергоносителите скачат през последните семици. Французите правят тази горчива констатация, когато получават фактурите си за ток и отопление, или когато пълнят резервоарите си на бензиностанциите. Това нарастване, което заплашва покупателната способност на потребителите, се превърна в една от основните теми на кандидат-президентската кампания. Както дясната, така и лявата опозиция критикуват нивото на данъците, чрез които кабинетът участва в това покачване на цените. Принудено да действа, правителството обещава да обяви „в близките дни“, една „проста“ мярка с цел да облекчи положението. За да определи предизвикателствата пред този дебат, Franceinfo.fr анализира данъчната тежест върху различните енергоносители.

Една трета от цената на електричеството

Елементи на фактурата. Данъците съставляват около една трета (34%) от цената на тока по „синята тарифа“, която плащат французите в края на юни, според изчисленията на Комисията за енергийно регулиране (CRE). („Синята тарифа“ е регламентирана от държавата тарифа, по която плащат частните абонати и предприятия с потребление по малто от 36 kVA). Тази тарифа засята 67% от 33,5-те милиона частни абонати според CRE. Делът на данъците е на практика равен на този за достъп до мрежата (за доставка) 32% и на този за производство – 35%.

Разпределение на данъците. В детайли клиентът плаща: ДДС (TVA) – 14%, акциз (CSPE) – 11%, вътрешен данък върху крайното потребление на електроенергия – определя се от общините и департаментите и се плаща в тяхна полза (TICFE) – 5%, компенсация в полза на електроенергийните и газовите дружества за формиране на пенсионните фондове на техните работници (CTA) – 4%.

Тези различни данъци позволяват на държавата да събере 15,6 млрд евро.

Разбивка на цените не електроенергията за частен абонат по регламентираната тарифа (Източник: Комисия за енергийно регулиране)

 • Производство – 35%
 • Доставка – 32%
 • ДДС – 14%
 • акциз – 11%
 • TICFE – 5%
 • CTA – 4%.

Една четвърт от цената на газа

Елементи на фактурата. За средния клиент на Engie  (третата най-голяма енергийна компания във Франция), който плаща газа по регламентирана тарифа, данъците съставляват около една четвърт (27%) от общата сума по фактурата според CRE. Сред другите разходи производствените имат най-голям дял – 38%, а тези за доставка, депониране и разпределение – 35%.

Разпределение на данъците. Клиентът плаща 13% ДДС, CTA – 3% и акциз – 11%. Последният данък включва специална тарифа „солидарност“, която позволява закупуването на биометан и включването му в газопреносната мрежа.

Разбивка на цените не електроенергията за потребител по регламентираната тарифа на Engie (Източник: Комисия за енергийно регулиране)

 • Производство – 38%
 • Пренос – 7%
 • Депониране – 3%
 • Доставка – 25%
 • ДДС – 13%
 • акциз – 11%
 • CTA – 3%.

Данъците върху природния газ поpволяват на държавата да събере 4,4 млрд евро, от които 1,6 млрд ДДС и 2,4 млрд акциз.

Повече от половината от цената на горивата

Елементи на фактурата. Когато пълните резервоара на автомобила си, повече от половината сума, която плащате отива за данъци и такси (55,6% върху дизела и 58,2% върху безоловния бензин 95) към 15 октомври според анализ на Френския съюз на петролните индустрии. Около една трета покриват разходите за производството на горивата (33,9% върху дизела и 32,6% върху безоловния бензин 95). Търговските разходи заемат около 10% от сумата по фактурата.

Разпределение на данъците. Основният разход на шофьорите е акцизът (TICPE). Само той съставлява 40% от цената. Към този данък се прибавят не само 8% ДДС, но и още 8% ДДС върху акциза. За разлика от ДДС, който се измерва в проценти, акцизът е фиксиран на литър.

Разбивка на цените на горивата (Източник: Ufip / DGEC):

Дизел

 • Производствени разходи – 33,9%
 • Търговски разходи – 10,3%
 • Акциз – 39%
 • ДДС – 8,8%
 • ДДС върху акциза – 7,8%

Бензин

 • Производствени разходи – 32,6%
 • Търговски разходи – 8,9%
 • Акциз – 41,6%
 • ДДС – 8,3%
 • ДДС върху акциза – 8,3%

Различните данъци и такси върху петролните продукти носят 40,5 млрд евро на държавата през 2019 г., от които 8,8 млрд ДДС. Акцизът е изключително важен за държавата. Той е четвъртото по значимост перо в бюджета след ДДС, ДОД и корпоративния данък. Благодарение на него в касата са влезли 33,3 млрд евро.

Увеличаване на данъчната тежест върху дизела

Цената на бензина най-вече е производна от увеличаването на цената на петрола Брент, която скочи след спада в резултат на кризата с Ковид-19. Барелът струваше 74,5 долара през септември. Увеличението на годишна база е 62,2% в сравнение с 2020 г., когато цената на петрола беше спаднала с 35,1%. Цената на Брент остава все пак по-ниска от 111-те долара достигнати през 2011 и 2012 г.

Делът на данъците и таксите в крайната цена на горивата също варира, но не в такива пропорции. В случая на бензина те винаги са представлявали повече от половината от крайната цена от 2000 г. насам. В края на 2001 г., когато петролът е бил най-евтин, делът им е бил 77,1%, а през септември 2012 г., когато е бил най-скъп, той е съставлявал едва 52,9% от цената.

В случая с дизела делът на данъците понякога е падал под прага на 50%: през 2008 и през 2011-2014 г. През тази година обаче е включена „въглеродна съставка“ при изчисляването на данъка. Така дизелът започна да губи своето данъчно предимство пред бензина. През 2021 г. нивото на данъчно облагане върху двата вида горива беше практически изравнено. Но в отговор на движението на „жълтите жилетки“ беше решено да се спре прогресивното нарастване на данъка. Делът му върху крайната цена на дизела достигна максимума си 69,3% през май 2020 г., когато цената на петрола беше ниска.

Сред първенците по данъчно облагане върху горивата в Европа

В ЕС данъците представляват средно 55% от цената на бензина и 49% от цената на дизела според статистиката на Европейската комисия към 11 октомври. Делът се колебае между 43% и 61% според страната и вида гориво. В дизела само Италия (57%) е преди Франция (56%). Тройката се допълва от Белгия с 55% (България е към края с 45%). При бензина Италия отново е начело с 61%, пред Гърция, Финландия и Нидерландия – 60% и Ирландия и Франция – 59% (България отново е назад с 48%).

Под средното европейско ниво при данъците върху газа и електричеството

В рамките на ЕС данъците съставляват средно 39,4% от цената на електроенергията, плащана от обикновения потребител според данните на Евростат за първото шестмесечие на годината. С 34,2% Франция е под средното равнище. Първенци са Дания – 64,1%, Германия – 51,1% и Португалия – 45,9%. (България е сред страните с най-ниски стойности 16.7%).

При цената на газа средното равнище е 35,8%. С 29,5% Франция отново е под него. Водят Дания – 55,9%, Италия – 41,1% и Германия – 32,8%. България отново е с 16.8 на сто.

През 2019 г. френските домакинства са похарчили средно по 1602 евро за жилищата си, от които 944 евро за ток и 380 евро за газ. Данъците, които те са платили за тези услуги са малко под една трета от тези разходи. Специфичните данъци за посочените енергоносители (т.е. без ДДС) възлизат на 268 евро, от които 193 евро за електроенергия. „Тези данъци са се удвоили след 2011 г.“, се казва в публикация на Министерството на екологичния преход.

Горивата са стрували средно 1542 евро на френските домакинства през 2019 г. ДДС и другите данъци съставляват 59% от тази сума. Само специфичните енергийни данъци възлизат на 658 евро. „Като сума те остават стабилни“, отбелязва министерството, „след като са се увеличили с 23% между 2013 и 2018 г“.

***
Превод Георги Саулов
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"