Фармацията с най-голям ръст в h-tech индустрията в ЕС

Фармацията с най-голям ръст в h-tech индустрията в ЕС

През 2020 г. в ЕС са произведени и реализирани на пазара високотехнологични продукти за 311 милиарда евро, което представлява 7% намаление в сравнение с 2019 г. Въпреки това, продаденото производство на тези продукти нараства от 2010 г., като средногодишното увеличение е 2,9 %, сочат данните на Евростат.

През 2020 г. най-голям принос за общото продадено производство на високотехнологични продукти има фармацевтичният сектор с 97 милиарда евро.

Следват електронни телекомуникации (67 млрд. Евро), научни инструменти (55 млрд. Евро), аерокосмическа промишленост (36 млрд. Евро), компютри и офис машини (17 млрд. Евро), химия (14 млрд. Евро), неелектрически машини (13 млрд. Евро), електрически машини (9 млрд. Евро) и въоръжение (4 млрд. Евро).

Между 2010 и 2020 г. отново фармацията регистрира най-високия средногодишен темп на растеж на производството на високотехнологични продукти (+11,7%). Второ по увеличение е производството на въоръжение (5,7%), следвано от производството на научни инструменти (+4,4%), електрически машини (+3,7%) и аерокосмическа техника (+1,2%).

Обратно, производството на високотехнологични продукти е спаднало в химията (-0,6%), компютрите и офис машините (-0,7%), електрониката-телекомуникациите (-1,3%) и неелектрическите машини (-3,1%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"