Задава се ново забавяне на газовата връзка с Гърция, комисията по ревизия "нищи" строежа

Задава се ново забавяне на газовата връзка с Гърция, комисията по ревизия "нищи" строежа

Последното за работата на този парламент заседание на комисията по ревизията предизвика спешно изявление от „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД – смесеното дружество, което реализира проекта на междусистемната газова връка с Гърция.

На заседанието на комисията не дойде изпълнителният директор на “Ай Си Джи Би” Теодора Георгиева, а информацията бе предоставена от зам.-министъра на енерегетиката Мирослав Дамянов.

От думите на Дамянов става ясно, че и последно удълженият срок за строеж на интерконектора – 31 декември, няма да бъде спазен, тъй като в края на декември се очаква да бъде доставено поръчано оборудване от Италия, което също много се бави. Той потвърди, че е говорено с доставчика с молба процесът да бъде ускорен.

Зам. министърът изтъна, че са правени много проверки по трасето от специалисти, които споделили, че видели много малко работници, където са минали. По думите му е трудно да се каже какъв процент от трасето е готово, защото за различните елементи процентът е различен. От казаното става ясно, че проектът, от който зависят доставките на по-евтин газ от Азербайджан, няма да бъде готов преди пролетта на 2022 година.

Изп. директор на (БЕХ), който държи 50% в “Ай Си Джи Би” АД, Валентин Николов е посочил, цитиран от “Дневник”, че не е знаел за решението на Георгиева да не идва и е обявил, че изпитва голямо неудобство пред депутатите. Напомнил е, че преди 4 години, когато отново е било на власт служебно правителство, е правен опит Георгиева да бъде отстранена, но другите акционери – “Посейдон”, в което по 25% притежават Италия чрез “Едисон” и Гърция чрез ДЕПА, не са били съгласни и са поискали това да стане при редовно правителство. От думите му не се разбира дали има процедура и кой трябва да я изпълни, за да бъде сменена от поста Георгиева.

„АЙ СИ ДЖИ БИ” АД реагираха с пространно изявление, в което уточняват, че проектната компания, реализираща интерконектора Гърция-България, не попада в обхвата на дейността на комисията по ревизията, тъй като българското участие в нея не надхвърля 50 на сто, както е уредено в правилника на Комисията.

Смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г., е с равноправни акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%), се обяснава в разпространеното изявление.

Общият размер на инвестицията е 240 млн. евро, като тази сума не е променяна през годините. Финансирането се осъществява посредством лично участие на акционерите, 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), 39 млн. евро по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове и заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на 110 млн. евро. Делът на публичните средства е 35 на сто от общия размер.

Изтъква се още, че двамата изпълнителни директори – Теодора Георгиева от българска страна и Константинос Караянакос от гръцка страна – представляват дружеството единствено заедно и с мандат, даден от Света на директорите. Предвид описаната структура на управление на дружеството, нито едно ключово решение по управление на проекта IGB не може на бъде взето еднолично, а решения, свързани с изменения на срокове се взимат единствено единодушно от Общо събрание, поясняват от дружеството.

Категорично се отхвърлят и твърденията, че за дружеството има настъпили финансови щети от непотърсени неустойки. Неустойката има таван, регламентиран в договора с компанията строител, и той е не повече от 10% от стойността на договора или максимално 14,5 млн. евро.

При взето решение за удължаване на срока на договора поради независещи от страните причини – настъпване на глобална пандемия от COVID-19 – не е възможна активацията на клауза за дължими неустойки, посочват от „АЙ СИ ДЖИ БИ” и уточняват, че решението за удължаване на срока поради обективни причини е взето от Съвет на директорите от и Общо събрание на дружеството.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"