Над 6% спада износът на България през 2020-та

Над 6% спада износът на България през 2020-та

Външнотърговското салдо на България за 2020 г. е отрицателно, в размер на 5 347.8 млн. лева, сочат данните на НСИ.
Салдото е отрицателто и при търговията с ЕС (736.7 млн. лева), а също така и с трети страни (4 611.1 млн. лева).

През 2020 г. от България са изнесени стоки на стойност 54 779.3 млн. лв., или с 6.3% по- малко спрямо 2019 г. При сравнение на месечните данни за 2020 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през декември (6.9%), а най-голям спад е регистриран през май (19.2%).

При износа на стоки от България, най-голям ръст е отчетен в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (35.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54.3%).

Внесените стоки през 2020 г. са за 60 127.1 млн. лв., което е с 8.9% по-малко от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2020 и 2019 г. показва, че най-голямо е увеличението през януари (4.6%), а най-голямо понижение е регистрирано през април (28.9%).

През 2020 г. износът на стоки от България за страните от ЕС намалява с 4.1% спрямо предходната година и е в размер на 35 845.3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.2% от износа за ЕС;

Вносът на стоки в България от страните от ЕС през 2020 г. спада с 9.1% в сравнение с 2019 г. и е в размер на 36 582.0 млн. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия, които представляват 58.1% от вноса от ЕС.

През 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.1% спрямо предходната година и е на стойност 18 934.0 млн. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през 2020 г. спада с 8.5% в сравнение с 2019 г. и е в размер на 23 545.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна, чийто дял възлиза на 56.7% от вноса от трети страни.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"