Изграждане на Зелени водородни паркове, предлагат учени на бизнеса ни

Изграждане на Зелени водородни паркове, предлагат учени на бизнеса ни

В писмо до председателя на АИКБ Васил Велев от Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) предлагат реализирането за нуждите на български компании на Зелени водородни паркове 10 MW.

Изтъква се решението на Европейската комисия, според което до 2030 година страната ни трябва да създаде условия за производство на 47 GWh електроенергия от възобновяеми източници, която да бъде съхранена под формата на водорода. За целта е необходимо да се реализират редица „мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород“.

ЕС е определил за България 2 милиарда евро за реализиране на високотехнологични проекти в екосистемата с чист водород. Като част от това БГ Н2 Общество предлага компаниите ни да се възползват от въпросните Зелени водородни паркове.

По повод на тях сдружението информира, че през последните години широко разпространена в развитите държави е технологията за съхранение на зелен водород, получен от възобновяеми източници на електроенергия на основа на електрохимични генератори на чист водород 99,9995%, както и системи за съхранение на водорода при ниско и високо налягане до 70 МРа.
Технологията позволява зареждане на транспортни средства, трансфер към други енергийни системи с авто и ЖП цистерни, инжекция до 20% в тръбопроводи с природен газ и при необходимост отново генериране на електроенергия 380 V AC3.

В писмото се посочва още, че в редица международни програми за научни изследвания в областта на енергетиката и климата вече се разглежда съхранението и преобразуването на електроенергията, получена от възобновяеми източници под формата на „зелен водород“.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"