fbpx

Нарастват и депозитите, и кредитите на домакинствата у нас

банкови сейфове

Според данните на БНБ, обявени днес, кредитите за нефинансовите предприятия пред септември се повишават с 2% на годишна база след повишение с 2,2% месец по-рано и достигнат 34,810 млрд. лева (31,4% от БВП).

За сметка на това в края на септември кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,354 млрд. лева (3,9% от БВП), нараствайки на годишна база с 34,9% след като през август се повишиха още повече – с 38,2%.

Депозитите на нефинансовите предприятия (в жълто на графиките) през септември са в размер на 28,529 млрд. лева (25,7% от БВП), нараствайки на годишна база с 12,4% след тяхно повишение с 12,2% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 0,6% на годишна база след растеж с 5,2% през август и достигат през деветия месец на годината 3,094 млрд. лева (2,8 от БВП), сочат още данните на БНБ.

В края на септември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) (в червено на графиките) са в размер на 58,152 млрд. лева (52,4% от БВП), като се повишават на годишна база със 7,9% след растеж със 7,6% през август.

Кредитите за домакинства и НТООД пък са в размер на 25,139 млрд. лева (22,6% от БВП), като спрямо септември 2020 г. те се увеличават със 7,5% след повишение със 7,4% месец по-рано.
През септември жилищните кредити са за 11,634 млрд. лева и нарастват на годишна база с 12,3% (при годишно увеличение с 12,3% и през август), докато потребителските кредити възлизат в края на септември 11,806 млрд. лева и са с 6,2% над нивата от септември 2019-а година след тяхно повишение с 6,2% месец по-рано.

Депозитите на неправителствения сектор (в кафяво на графиките) в българската банкова система са в размер на 89,776 млрд. лева (80,9% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 9% след растеж с 8,9% месец по-рано – август 2020 година.

Кредитите за неправителствения сектор през септември са в размер на 64,303 млрд. лева (57,9% от БВП) спрямо 63,580 млрд. лева през август 2020, като нарастват на годишна база с 5,9%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"