fbpx

Парите на фирмите в банки нарастват с над 21% за година

Кредитите на предприятията у нас в края на първото тримесечие на 2023 година са 152 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 5.2%. Размерът на тези кредити е 42.064 млрд. лева, като се отчита нарастване със 7.9% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия се увеличава с 1.4%, а размерът им – с 1.2%, сочат данните на БНБ.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (29.1%), Преработваща промишленост (22.3%) и Операции с недвижими имоти (9.8%).

Към края на март 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74.7%.

И при домакинствата се наблюзава годишен ръст на броя на кредитите с 1.7%, като достига 2.834 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14.6%, като достига 34.100 млрд. лева. В края на март 2023 г. в сравнение с края на декември 2022 г. броят на тези кредити нараства с 0.1%, а размерът им – с 2.9%. Към края на март 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 25.8%.

Депозитите на предприятията в края на март 2023 г. са 613 хил. броя, като се отчита ръст от 0.4% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на първото тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 41.279 млрд. лева като на годишна база той нараства с 21.6%. Спрямо края на декември 2022 г. броят им намалява с 0.7%, а размерът им се повишава с 2.7%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.3%), Преработваща промишленост (14%) и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (10.1%). Към края на март 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 59.7%.

В края на първото тримесечие на 2023 г. броят на депозитите при домакинствата е 8.806 млн., като намалява на годишна база с 1.4%. Размерът на тези депозити в края на март 2023 г. нараства на годишна база с 9.4% и достига 73.181 млрд. лева. В края на март 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 1%, а размерът им нараства с 1.6%. Към края на март 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.1%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"